Progi podatkowe 2013

W przyszłym, 2013 roku, obowiązywać będą dalej obecne stawki w postaci dwóch progów podatkowych. Próg pierwszy dobrze już znany polskiemu podatnikowi wynosi 18%, próg drugi wynosi 32%. Próg pierwszy będzie obowiązywał tak jak do tej pory do kwoty 85.528 złotych, przekroczenie go to automatyczne przeskoczenie do drugiego progu podatkowego.

Skala podatkowa 2013

Obecna skala podatkowa, czyli progi podatkowe, obowiązuje już od 2009 roku, wcześniej przed tą datą przekroczenie kwoty 85.528 zł było jednoznaczne z wejściem w opodatkowanie stawką 40-procentową.

Podatek wynosi 18 procent minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł i 2 gr oraz 14.839 zł i 2 gr + 32 procent z nadwyżki ponad 85.528 zł. Należy pamiętać, iż podatek wyliczony w pierwszej skali jest zmniejszany o kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku wynosi ona 556 zł i 2 gr.

Jak obliczyć podatek dochodowy

W praktyce podstawa do opodatkowania wynosi 24.000 zł. Mnożona jest przez 18%, co daje 4.320 zł. Następnie odejmujemy od tego kwotę wolną od podatku, czyli 556 zł i 2 gr. i zgodnie z obliczeniem fiskusowi należy się 3.764 zł podatku. W 2013 roku zarobimy do 3.091 zł bez konieczności zapłacenia podatku. Pomimo wszystko, mając roczne dochody nie przekraczające tej kwoty trzeba złożyć zeznanie roczne.